Ảnh hưởng của trường điện từ tần số radio và cách phòng tránh

19/04/2016
Trường điện từ tần số Radio là trường điện từ có dải tần số từ 60kHz đến 300GHz.

Ảnh hưởng của rung động toàn thân tới sức khỏe con người

10/12/2015
Ảnh hưởng rung toàn thân nghĩa là rung động tác động lên toàn bộ cơ thể làm cho toàn bộ cơ thể bị rung động. Trường hợp này thường gặp khi con người đứng hoặc ngồi trên các bệ, sàn các máy móc thiết ...

Ảnh hưởng của rung cục bộ tới sức khỏe con người

10/12/2015
Rung cục bộ gây ra và chỉ làm cho từng bộ phận của cơ thể bị rung động. Ảnh hưởng rung cục bộ thường gặp nhất trong các công việc có sử dụng các thiết bị khí nén, hoặc điện cầm tay như: máy khoan đá ...

Phơi nhiễm qua da và những ảnh hưởng

03/06/2015
Tổng quan Người ta ước tính rằng hơn 13 triệu lao động tại Hoa Kỳ có thể đang bị phơi nhiễm với các loại hóa chất có khả năng hấp thụ qua da. Việc tiếp xúc qua da với các tác nhân độc hại có thể gây ...

Một số vấn đề liên quan đến an toàn bức xạ

10/04/2015
Các câu hỏi được trả lời trong bài này: Chất phóng xạ có ích lợi và nguy hiểm như thế nào? Liều bức xạ là gì? Giới hạn liều đối với con người là bao nhiêu? Có những thiết bị đo liều nào? Nếu chất ...

Tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật ở Việt Nam: Những ảnh hưởng về môi trường và sức khỏe cộng đồng

01/12/2014
Trên thế giới, thuốc bảo vệ thực vật ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm. Nếu như trước năm 1985, khối lượng hóa chất ...