Tình huống 105: Hoạt động điều khiển, vận hành máy

18/07/2016
Cần nâng của cần cẩu tháp đã va vào hệ dàn giáo lắp đặt sẵn ở công trường xây dựng căn hộ và đã bị cong.