Viện An toàn Vệ sinh lao động Quốc gia Hoa Kỳ (NIOSH) và Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Lao Động Hoa Kỳ (OSHA) xuất bản “Hướng dẫn về Độc tính đối với cơ quan thính giác”

26/06/2018
Hướng dẫn đưa ra cảnh báo một số hóa chất độc tính đối với cơ quan thính giác có thể làm tăng hiện tượng suy giảm thính lực gây ra bởi tiếng ồn cho dù mức ồn nằm dưới giới hạn PEL (Giới hạn tiếp xúc ...