Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN: “Nghiên cứu phân lập và định danh bằng phương pháp sinh học phân tử một số nấm mốc gây hại trong không khí môi trường lao động tại cơ sở chế biến lương thực”

17/07/2019
Chiều 17/07/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu phân lập và định danh bằng phương pháp sinh học phân tử một ...

Nghiệm thu đề tài KHCN: “Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số phương tiện chống rơi ngã cá nhân”

15/07/2019
Sáng 12/7/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số phương tiện ...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá và đề xuất giải pháp kiểm soát nguy cơ tai nạn lao động trong thi công xây dựng nhà cao tầng

23/05/2019
Chiều 22/05/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá và đề xuất giải pháp kiểm soát ...

Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị nguyên khối sử dụng màng sinh học lơ lửng (MBBR) để xử lý nước thải sinh hoạt”

12/04/2019
Chiều 12/04/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị nguyên khối sử dụng màng sinh học lơ lửng (MBBR) để ...

Nghiệm thu đề tài: “Đánh giá tác hại nghề nghiệp do tiếp xúc với Hydrocarbon thơm trong không khí của người lao động tại các trạm sản xuất bê tông Asphalt khu vực miền Trung”

08/04/2019
Sáng 5/4/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Đánh giá tác hại nghề nghiệp do tiếp xúc với Hydrocarbon thơm trong không khí của ...

Hội đồng tự đánh giá kết quả Đề tài: "Đánh giá gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và xây dựng bộ tiêu chí về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm bữa ăn ca cho người lao động một số ngành nghề"

08/04/2019
Chiều 5/4/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả Đề tài cấp Nhà nước: "Đánh giá gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và xây dựng bộ tiêu ...

Hội thảo khoa học về hệ thống tiêu chí và phương pháp đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

29/03/2019
Sáng 29/3/2019, Viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến đánh giá về đề tài khoa học thuộc chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Khoa học ...

Nghiệm thu cấp cơ sở để tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn mã số: 217/04/TLĐ

15/03/2019
Sáng 15/3/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Đánh giá tình hình áp dụng và đề xuất khung danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn ...

Nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN mã số 216/09/TLĐ

24/01/2019
Sáng 24/01/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Nghiên cứu ảnh hưởng mạn tính của Benzen, Toluen, Xylen ở người lao động tiếp xúc ...

Nghiệm thu đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Quốc gia mã số: ĐTĐL.CN-CNN.06/15

21/11/2018
Chiều 20/11/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu đề tài nhánh 1 và nhánh 2 thuộc đề tài cấp Quốc gia: “Đánh giá gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và ...