Thông tin cho người sử dụng lao động: Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro mắc hội chứng rối loạn chi trên tại nơi làm việc

06/02/2018
Giảm bớt rủi ro liên quan đến hội chứng rối loạn chi trên – điều này có nghĩa là đưa ra những thay đổi tại khu vực làm việc hoặc các công cụ được sử dụng, cách thức tổ chức và thực hiện công việc ...