Tình huống 102: Hoạt động liên quan đến điện

07/07/2016
Bốn công nhân bị điện giật khi di dời các ống dẫn.