Công việc đào xúc và những điểm cần nhớ

29/12/2016
Đào xúc là công việc di dời những khối hỗn hợp đất và đá, và thường có cả nước cho dù chỉ pha trộn trong đất. Những cơn mưa to thường là nguyên nhân gây ra lở đất. Khả năng lụt lội cũng là một hiểm ...

Giàn giáo và những điểm cần nhớ (Phần 1)

29/12/2016
Giàn giáo ở đây có thể hiểu là một loại cấu trúc để bổ trợ cho các sàn công tác. Nó có thể dùng làm chổ thi công, nơi chứa vật liệu hoặc cho bất cứ loại công việc nào trong xây dựng, kể cả việc tu ...

Tình huống 121: Tai nạn do mảnh bay ra từ đá mài bị vỡ

09/12/2016
Mô tả tai nạn Người công nhân tử vong sau khi một mảnh đá mài văng vào trong lúc mài một bộ phận sắt đúc tại xưởng gia công sắt đúc.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5185:2015 về Máy công cụ - An toàn - Máy tiện

20/09/2016
TCVN 5185:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 23125:2015 và thay thế cho TCVN 5185:1990. TCVN 5185:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 39 Máy công cụ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10123:2013 về Chai chứa khí - Quy trình vận hành để tháo van một cách an toàn khỏi chai chứa khí

20/09/2016
TCVN 10123:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 25760:2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC58 Chai chứa khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công ...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10294:2014 MÁY LÂM NGHIỆP - YÊU CẦU AN TOÀN CHUNG

27/11/2015
Lời nói đầu TCVN 10294 : 2014 hoàn toàn tương đương với ISO 11850 : 2011, TCVN 10294 : 2014 do Trung tâm Giám định Máy và Thiết bị biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục ...

Kiểm soát các chất nguy hiểm – Phần 2

02/07/2015
Làm sạch, không phát tán bụi Bụi phát sinh ra từ máy cưa, máy mài, nghiền, tiện, máy đóng gói và từ các quá trình sản xuất khác. Kích thước của các hạt bụi và tính chất nguy hiểm của chúng cũng khác ...

Phương pháp cho điểm nguy cơ

05/06/2015
Các công cụ cho điểm có hai đến bốn thông số được đưa vào trong một số loại theo các cách tương tự như đối với ma trận nguy cơ và sơ đồ nguy cơ.

Phương pháp nhận dạng mối nguy

02/06/2015
Có nhiều phương pháp nhận dạng mối nguy, mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng. Khi lựa chọn phương pháp nhận dạng mối nguy và đánh giá nguy cơ, cần xem xét đến: các yêu cầu về nguồn lực, ...

Singapore: "Kết hợp an toàn và sức khỏe: Hướng tới phương pháp tiếp cận toàn diện"

07/04/2014
Hội nghị về an toàn sức khỏe tại nơi làm việc (Workplace Safety and Health) với chủ đề "Kết hợp an toàn và sức khỏe: Hướng tới phương pháp tiếp cận toàn diện"sẽ được diễn ra vào ngày 07 và 08 tháng 5 ...