Ngày thế giới vì An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc 2019: An toàn, Sức khỏe và Tương lai của việc làm

11/03/2019
Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các hoạt động trao đổi về tương lai việc làm, ngày thế giới năm nay tập trung tìm hiểu về chặng đường 100 năm của việc làm trong nỗ ...