Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài KH&CN: "Đánh giá tình hình áp dụng và đề xuất khung danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động cho giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế"

10/10/2019
Ngày 10/10/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: "Đánh giá tình hình áp dụng và đề xuất khung danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật ...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN: “Nghiên cứu phân lập và định danh bằng phương pháp sinh học phân tử một số nấm mốc gây hại trong không khí môi trường lao động tại cơ sở chế biến lương thực”

17/07/2019
Chiều 17/07/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu phân lập và định danh bằng phương pháp sinh học phân tử một ...

Nghiệm thu nhiệm vụ môi trường: "Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở quy trình đo suất liều bức xạ tia X và tia gamma trong không khí"

15/07/2019
Chiều 12/07/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường "Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở quy trình đo suất liều bức xạ tia X và tia gamma trong không ...

Nghiệm thu đề tài KHCN: “Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số phương tiện chống rơi ngã cá nhân”

15/07/2019
Sáng 12/7/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số phương tiện ...

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp nhà nước: "Đánh giá gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và xây dựng bộ tiêu chí về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm bữa ăn ca cho người lao động một số ngành nghề"

17/06/2019
Ngày 14/06/2019, tại Bộ Khoa học và công nghệ đã phối hợp với Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động tổ chức buổi nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước "Đánh giá gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, ...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá và đề xuất giải pháp kiểm soát nguy cơ tai nạn lao động trong thi công xây dựng nhà cao tầng

23/05/2019
Chiều 22/05/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá và đề xuất giải pháp kiểm soát ...

Nghiệm thu nhiệm vụ quan trắc tác động ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất đến môi trường khu dân cư xung quang năm 2018

25/04/2019
Sáng 24/4, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ: “Quan trắc tác động ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất đến môi trường khu dân cư xung quang năm 2018” do Trạm ...

Nghiệm thu đề tài KHCN: “Đánh giá rủi ro và đề xuất hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại nhà máy đường khu vực miền Trung theo mô hình OHSAS 18000"

29/03/2019
Chiều 28/3/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Đánh giá rủi ro và đề xuất hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại nhà máy ...

Nghiệm thu cấp cơ sở để tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở khoa học và dữ liệu kỹ thuật để xác định khối lượng nâng nhấc vật nặng thủ công cho lao động nữ”

22/12/2017
Chiều 21/12/2017, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở khoa học và dữ liệu kỹ thuật để xác định ...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN: “Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định Silic trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại”.

26/04/2016
Sáng 25/04/2016, Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN: “Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định Silic trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp ...