Nghiệm thu nhiệm vụ môi trường: "Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở quy trình đo suất liều bức xạ tia X và tia gamma trong không khí"

15/07/2019
Chiều 12/07/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường "Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở quy trình đo suất liều bức xạ tia X và tia gamma trong không ...