Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về An toàn Vệ sinh Lao động giữa Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động và Hiệp Hội An toàn Công nghiệp Hàn Quốc

23/08/2016
Được sự ủng hộ và cho phép của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 11/08/2016, Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động (NILP) và Hiệp Hội An toàn Công nghiệp Hàn Quốc (KISA) đã thống nhất tiến hành ...

Găng tay chống axít, kiềm

19/12/2015
Được thiết kế phục vụ việc xử lý an toàn hóa chất, bao gồm cả các axit và bazơ nguy hiểm

Quần áo chống nhiễm xạ

18/12/2015
Quần áo chống nhiễm xạ là một loại phương tiện BVCN chống phóng xạ. Đây là loại phương tiện chống bức xạ thứ cấp, do môi trường bị nhiễm xạ(gồm bụi, sương, khí hoặc hơi). Thực chất loại quần áo này ...

Tập huấn về ATVSLĐ & BVMT cho cán bộ công đoàn cơ sở tại Điện Biên

10/11/2015
Ngày 4 - 5/11/2015, Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức về An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường cho ...

Khai mạc lớp tập về về ATVSLĐ và Bảo vệ môi trường

07/10/2015
Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường trong việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trong công tác ATVSLĐ và Bảo vệ môi trường, ngày 06-07/10/2015, Viện Nghiên ...

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng Liên đoàn bắt đầu thực hiện từ năm 2016

08/06/2015
Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội; thực hiện Thông tư số 33/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ ...

Những thách thức về ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp và làng nghề

29/05/2015
Sau gần 30 năm đổi mới, nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng nhanh và ổn định; cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực. Nông nghiệp cung cấp sinh kế cho ...

Lễ ký Thoả thuận hợp tác kỹ thuật về ATVSLĐ giai đoạn 2015-2018 giữa Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động và Cục An toàn vệ sinh lao động Hàn Quốc

14/04/2015
Ngày 13/04/2015, tại trụ sở Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động, 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác kỹ thuật về ATVSLĐ giai đoạn 2015-2018 giữa ...

Một số hoạt động hợp tác giữa NILP – KOSHA trong năm 2014

09/01/2015
Nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật về An toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2012 – 2015 giữa Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động (NILP) và Cục An toàn vệ sinh lao động Hàn Quốc (KOSHA), ...