Nghiên cứu chỉ ra rằng tiếp xúc với silica và beryllium tại nơi làm việc có thể có liên quan tới bệnh u hạt

20/10/2020
Kết quả một nghiên cứu gần đây của các nhà nghiên cứu người Hà Lan cho thấy việc tiếp xúc với silica hay beryllium cũng như các kim loại khác có thể liên quan tới chứng bệnh viêm nhiễm sarcoidosi - ...

Chú trọng kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc

12/04/2020
Với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 sẽ diễn ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BYT về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc

21/08/2019
Ngày 10/06/2019, Bộ Y Tế ra Thông tư số 10/2019/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

Vấn đề giới tính và các chất độc hại: Đề xuất an toàn và bình đẳng giới tại nơi làm việc

18/04/2019
Các chất độc hại là mối nguy rất lớn đối với tất cả người lao động. Tuy nhiên, một vài bộ phận người lao động, ví dụ như lao động nữ, có nguy cơ phơi nhiễm cao hơn so với những lao động khác. Nguyên ...

Dữ liệu mới về tiếp xúc với các chất nguy hiểm tại nơi làm việc

24/01/2019
Ấn phẩm này mô tả sự phát triển của các phương pháp mới để đánh giá số lượng công nhân tiếp xúc với các chất nguy hiểm ở EU và mức độ phơi nhiễm đó.

Hà Nội: Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

14/01/2019
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội 2019.

Phiếu thông tin: Vật liệu nano thiết kế tại nơi làm việc

08/11/2018
Tài liệu cung cấp cái nhìn tổng quát về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề về vật liệu nano thiết kế tại nơi làm việc. Các vật liệu này có chứa các hạt rất nhỏ và tiềm ẩn độc hại.

Kinh nghiệm phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

05/10/2018
Thực trạng quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc đang diễn ra âm ỉ, nhức nhối, gây bức xúc cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ.