Tình huống 133: Quần áo bảo hộ của người công nhân bị vướng vào phần trồi ra của lưỡi cắt xoay khi đang trộn nguyên liệu

04/05/2018
Mô tả tình huống: Người công nhân đang trộn nguyên liệu mực bằng máy trộn trong phòng thì bị ngạt thở rồi tử vong do quần áo bảo hộ bị cuốn vào phần trồi ghim cố định (mỗi bên 12,5cm) của lưỡi cắt ...

Nghiên cứu xây dựng thiết bị đánh giá chỉ tiêu lan truyền cháy có giới hạn của quần áo chống nóng và chống cháy theo tiêu chuẩn TCVN 7205:2002 (ISO 15025:2000)

01/08/2016
Tóm tắt: Báo cáo giới thiệu kết quả nghiên cứu về thiết bị đánh giá chỉ tiêu lan truyền cháy có giới hạn của quần áo chống nóng và chống cháy theo TCVN 7205:2002 (ISO 15025: 2000). Những kết quả đạt ...

Phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho công nhân chế tạo hạt nano

04/12/2015
Hạt nano là một loại hạt rắn sản xuất có chủ đích với kích thước một chiều ít nhất phải đạt trong khoảng từ 1 đến 100 nanomét. Đã nhiều năm nay các nhà vệ sinh công nghiệp đã hỗ trợ người lao động ...