Tìm cơ chế để các quỹ khoa học và công nghệ hoạt động hiệu quả

03/10/2019
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) đang quản lý hai quỹ thực hiện các nhiệm vụ đầu tư có tính đặc thù cho nghiên cứu khoa học (Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia - Nafosted) và phát triển ...

Tìm cơ chế để các quỹ khoa học và công nghệ hoạt động hiệu quả (Tiếp theo và hết)

03/10/2019
Bài 2 Cần chính sách đặc thù Do không có cơ chế đặc thù cho nên Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted) và Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (Natif) không thể thực hiện hết chức năng ...