Nguy cơ bạo hành trong nhân viên y tế

03/07/2017
Bạo hành được định nghĩa là tiếp xúc/ đối mặt với sự sỉ nhục cũng như các hành vi thù địch, bạo lực chống lại một hoặc nhiều cá nhân. Đó là những hành vi cố ý gây tổn hại hoặc đe dọa tổn hại tới con ...

Vì sao stress là một thách thức chung và có thể làm gì để cải thiện

29/04/2016
Kỷ niệm ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại Nơi làm việc, Bà Valentia Forastieri chuyên gia cao cấp về sức khỏe lao động, tăng cường sức khỏe và hạnh phúc của ILO, tóm tắt kết quả của các nghiên ...

Chủ đề Ngày thế giới vì an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, 2016

13/04/2016
Với chủ đề “Workplace Stress: A collective challenge” (Căng thẳng nghề nghiệp: một tập hợp thách thức), chiến dịch Ngày thế giới vì an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc năm nay tập trung vào các xu ...

Căng thẳng tại nơi làm việc

13/04/2016
Đặc điểm của việc làm là luôn thay đổi một cách nhanh chóng. Hơn bao giờ hết, stress (căng thẳng) nghề nghiệp đặt ra một nguy cơ đối với sức khỏe của lao động và đồng thời ảnh hưởng tới sự phát triển ...

Stress nhiệt -Nhiệt độ cao ảnh hưởng đến cơ thể thế nào?

06/05/2015
Bốn yếu tố môi trường tác động tới mức độ stress nhiệt mà người lao động bị phơi nhiễm tại nơi làm việc: nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt bức xạ (như nhiệt từ mặt trời hay lò nung tại nơi làm việc), và vận tốc ...

Phòng ngừa stress cho người lao động làm việc trên dây chuyền lắp ráp

20/12/2014
Stress làm việc dây chuyền lắp ráp Làm việc trên dây chuyền lắp ráp thực hiện trong môi trường có nhiều yếu tố nguy hại, ví dụ: tiếng ồn, rung động và các hiểm hoạ do máy ...

Bệnh tâm thần tại chỗ làm việc: đừng để dấu vết bệnh tật thành kẻ hướng lái

19/11/2014
Bệnh tâm thần luôn là chủ đề khó đề cập đến trong giới lao động vì những biểu hiện và nỗi sợ hãi đi kèm theo nó.

Bốn bước đơn giản ecgônômi để tăng năng suất lao động nơi làm việc: Bước 4

15/11/2014
Bảng 2 trình bày các nguyên tắc thiết kế chỗ làm việc chung, trong đó bao gồm một số các vấn đề dành cho người sử dụng lao động khi thiết kế chỗ làm việc.