Vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện văn hóa phòng ngừa trong doanh nghiệp

30/06/2015
Công ước 187 của tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã nêu rõ “Văn hóa phòng ngừa ATVSLĐ là văn hóa trong đó quyền có một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh của NLĐ được tất cả các cấp tôn trọng. Chính ...

Chủ đề Ngày thế giới về an toàn và sức khỏe nơi làm việc năm 2015: Xây dựng nền văn hóa phòng ngừa về ATVSLĐ

03/04/2015
Văn hóa an toàn và sức khỏe nghề nghiệp quốc gia trong đó quyền được làm việc trong môi trường an toàn và sạch sẽ được tuân thủ ở mọi cấp, từ chính phủ tới NSDLĐ và NLĐ; mọi người đều tích cực tham ...