Các giá trị cá nhân có thể giúp quản lý hành vi an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp của người lao động?

13/11/2018
Việc tìm ra những phương pháp đột phá và hiệu quả để cải thiện hành vi an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp của công nhân xây dựng là một thách thức trong quá trình triển khai các chương trình an ...

Phiếu thông tin: Vật liệu nano thiết kế tại nơi làm việc

08/11/2018
Tài liệu cung cấp cái nhìn tổng quát về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề về vật liệu nano thiết kế tại nơi làm việc. Các vật liệu này có chứa các hạt rất nhỏ và tiềm ẩn độc hại.

Thống kê về những công cụ phổ biến và sẵn có để đánh giá an toàn cho các vật liệu nano

06/11/2018
Luật pháp quy định các vấn đề về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với các loại vật liệu nano sử dụng trong các sản phẩm tiêu dùng và yêu cầu bắt buộc phải cập nhật liên tục tình hình sử dụng an ...

An toàn và sức khỏe tâm lý liên quan đến công việc: Một cách tiếp cận có hệ thống để đáp ứng nhiệm vụ của bạn

28/09/2018
An toàn và sức khỏe tâm lý liên quan đến công việc: Một cách tiếp cận có hệ thống để đáp ứng nhiệm vụ của bạn cung cấp hướng dẫn cho bất kỳ ai có trách nhiệm về an toàn và sức khỏe nơi làm việc để ...

Báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Phòng ngừa bệnh tật thông qua nơi làm việc lành mạnh hơn, an toàn hơn

28/09/2018
Đánh giá toàn cầu tổng quát này cung cấp những quan điểm về các tác động đến sức khỏe có thể phòng tránh được thông qua những nơi làm việc lành mạnh hơn và an toàn hơn.

Các tác động của phơi nhiễm nhiệt đến sức khỏe và thao tác của người lao động tại các nhà máy thép ở Thổ Nhĩ Kỳ

10/08/2018
Nghiên cứu này tiến hành điều tra, đánh giá tác động của tải nhiệt đến sức khỏe và hoạt động của người lao động tại Nhà máy Thép Kardemir ở Karabuk – Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các chỉ số căng thẳng nhiệt

Mối liên hệ giữa nhận biết, kiến thức về rủi ro liên quan đến tiếng ồn và việc sử dụng các thiết bị chống ồn của người lao động làm việc trong nhà máy chế biến gỗ cao su

10/08/2018
Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá mối liên hệ giữa nhận biết, kiến thức về rủi ro liên quan đến tiếng ồn và cách sử dụng các thiết bị chống ồn của người lao động trong các nhà máy chế biến gỗ ...

Sức khỏe nghề nghiệp và thời gian làm việc được kéo dài trong ngành vận tải

03/07/2018
Độ tuổi trung bình của dân số lao động tại Vương quốc Anh đang ngày càng tăng và có xu hướng tiếp tục làm việc cho tới một độ tuổi cao hơn. Số lượng năm làm việc tăng, thời gian làm việc kéo dài hiện ...

Định hướng an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc - Các hành động lãnh đạo dành cho các giám đốc và thành viên hội đồng quản trị

29/06/2018
Hướng dẫn này đưa ra một chương trình hành động để định hướng an toàn và sức khỏe một cách có hiệu quả.