Thực hành khuyến nghị dành cho các chương trình An toàn và Sức khỏe: Nơi làm việc an toàn chính là doanh nghiệp lành mạnh

07/05/2019
Cơ quan An toàn vệ sinh lao động Hoa Kỳ (OSHA) đã cập nhật Hướng dẫn dành cho các chương trình an toàn và sức khỏe, ấn phẩm đầu tiên được phát hành từ cách đây 30 năm, nhằm phản ánh những thay đổi ...

Ấn phẩm về khai thác mỏ: Sổ tay kiểm soát bụi dành cho ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản công nghiệp. Ấn bản lần thứ hai

07/05/2019
Ấn bản lần thứ hai của cuốn sổ tay này thể hiện nỗ lực phối hợp thành công của chính phủ và ngành nhằm bảo vệ sức khỏe công nhân khai thác mỏ tại Hoa Kỳ.

Tầm nhìn xa về những rủi ro mới và mới nổi về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp liên quan đến công nghệ kỹ thuật số vào năm 2025

17/04/2019
Báo cáo này trình bày kết quả cuối cùng của một dự án tầm nhìn xa về sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số và dẫn đến những thay đổi về địa điểm, thời gian và cách thức thực hiện công việc.

Kế hoạch nghiên cứu công nghệ nanô giai đoạn 2018-2025 của US-NIOSH

08/04/2019
Tài liệu này trình bày kế hoạch chiến lược của Trung tâm nghiên cứu công nghệ nanô – Viện Nghiên cứu An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Hoa Kỳ (NIOSH Nanotechnology Research Center – NTRC) giai đoạn ...

Giải pháp giảm thiểu rủi ro Ecgonomi trong công tác chăm sóc sức khoẻ

03/04/2019
Công tác chăm sóc sức khoẻ đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khoẻ, an toàn cũng như hạnh phúc của cộng đồng. Các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ được triển khai trong rất nhiều ...

Các phương pháp giám sát và cảnh báo để xác định các bệnh liên quan đến công việc ở EU

29/01/2019
Báo cáo này trình bày kết quả của một dự án lớn về các phương pháp giám sát và cảnh báo để xác định các rủi ro sức khỏe nghề nghiệp mới nổi và các bệnh mới liên quan đến công việc.

Dữ liệu mới về tiếp xúc với các chất nguy hiểm tại nơi làm việc

24/01/2019
Ấn phẩm này mô tả sự phát triển của các phương pháp mới để đánh giá số lượng công nhân tiếp xúc với các chất nguy hiểm ở EU và mức độ phơi nhiễm đó.

US NIOSH - Đánh giá phơi nhiễm chì khu vực không sản xuất tại nhà máy sản xuất pin

07/01/2019
Chương trình Đánh giá nguy cơ sức khỏe của Viện Quốc gia An toàn và Vệ sinh lao động Hoa Kỳ đã lấy mẫu môi trường tại các khu vực không sản xuất của một công ty sản xuất pin và xác định xem liệu nhân ...