WHO đưa ra các tài liệu hướng dẫn đầu tiên về việc bảo vệ người lao động khỏi vật liệu nano

30/01/2018
Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố các tài liệu hướng dẫn dựa trên thực chứng nhằm giúp bảo vệ người lao động khỏi các nguy hại tiềm tàng về sức khỏe do vật liệu nano được sản xuất gây ra.

Tài liệu hướng dẫn (fact sheet) mới của OSHA: Các công việc dọn dẹp và làm vệ sinh trong nghề đánh cá thương mại

30/01/2018
Trong một tài liệu hướng dẫn mới công bố, OSHA cho biết rằng hơn một nửa số trường hợp thương tích trong nghề đánh cá thương mại được ghi lại đều có thể phòng tránh được bằng việc dọn dẹp và làm vệ ...

Khóa máy

30/11/2017
Tập sách này giải thích các điều kiện của WorkSafeBC (Ủy Ban Bồi Thường Lao Động B.C.) về tắt năng lượng và khóa máy. Tập sách này nói về: • Tầm quan trọng của việc khóa máy và thiết bị • Các hiểm ...

Lựa chọn giải pháp kỹ thuật để quản lý chất thải phóng xạ

19/09/2017
AEA vừa xuất bản ấn phẩm mới: Lựa chọn giải pháp kỹ thuật để quản lý chất thải phóng xạ (Selection of Technical Solutions for the Management of Radioactive Waste)

Đánh giá rủi ro cho mọi lứa tuổi: những công cụ để thực hiện đúng

24/04/2017
Xác định các nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường lao động sử dụng phương pháp đánh giá rủi ro là nền tảng cho việc phòng ngừa rủi ro và góp phần vào việc đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc cho ...

Bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc: Bạo lực và quấy rối đối với phụ nữ và đàn ông tại nơi làm việc trên toàn cầu – Quan điểm và hành động của công đoàn

28/03/2017
Bạo lực đối với phụ nữ và đàn ông tại nơi làm việc trên toàn cầu là một vấn đề về lạm dụng quyền lực có ảnh hưởng đến hầu hết những người lao động bị thiệt thòi nhất.

Bộ Lao Động Hoa Kỳ ban hành bộ quy tắc cuối cùng để giảm thiểu mức Beri, tăng cường bảo hộ lao động vệ nơi làm việc để giảm thiểu các rủi ro về sức khỏe

22/03/2017
Một bộ quy tắc mới được công bố bởi Cục quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp thuộc Bộ Lao Động Hoa Kỳ đã giảm thiểu đáng kể vấn đề phơi nhiễm với Beri tại nơi làm việc, là một trong những nguyên ...

Ấn phẩm mới của IAEA: Thực hiện tự đánh giá văn hóa an toàn

23/09/2016
IAEA vừa xuất bản ấn phẩm “Thực hiện tự đánh giá văn hóa an toàn” (Performing Safety Culture Self-Assessments, IAEA Safety Reports Series. No. 83).