Thực hành công việc an toàn trong xây dựng nhà ở

04/08/2020
Hướng dẫn này là để giúp bất cứ ai cần hiểu rõ hơn các yêu cầu về sức khỏe và an toàn của ngành xây dựng nhà ở

Tác nhân sinh học và phòng ngừa các bệnh liên quan đến công việc: Tổng quan

03/08/2020
Báo cáo này là sản phẩm cuối cùng của một dự án lớn nghiên cứu giải quyết việc phơi nhiễm với các tác nhân sinh học tại nơi làm việc và các ảnh hưởng liên quan đến sức khỏe.

Làm việc với silica và các sản phẩm chứa silica

07/07/2020
Vừa qua, Safe Work Australia đã ra bản Hướng dẫn làm việc với silica và các sản phẩm chứa silica được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có Tiếng Việt.

Thực hành công việc an toàn khi làm việc với chì

22/04/2020
Chì là kim loại màu xám, tồn tại trong tự nhiên, được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp. Nó cũng là một vật liệu nguy hại. Nếu NSDLĐ và NLĐ không thực hiện các biện pháp ...

Các Tiêu chuẩn của ILO và dịch COVID-19 (virus Corona)

20/04/2020
Cuốn cẩm nang này tập hợp nội dung trả lời những câu hỏi thường gặp liên quan đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế và dịch COVID-19. Cuốn cẩm nang này không rà soát tổng thể các giải pháp mang tính ...

Ấn phẩm khai thác mỏ: Đánh giá tác động của các công trình khí hậu an toàn đến hiệu suất làm việc của công nhân trong ngành khai thác mỏ

17/04/2020
Để nâng cao hiểu biết rõ ràng hơn về môi trường an toàn và sức khỏe trong ngành khai thác mỏ của Hoa Kỳ, Viện An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Mỹ (NIOSH) đã khảo sát người lao động trong ngành khai ...

Tiếp xúc với các tác nhân sinh học tại nơi làm việc: chúng ta có thể bảo vệ người lao động đặc biệt có nguy cơ như thế nào?

09/04/2020
Năm tài liệu thảo luận của EU-OSHA xác định các lĩnh vực mà người lao động có nguy cơ cao tiếp xúc với các tác nhân sinh học