Các phương pháp giám sát và cảnh báo để xác định các bệnh liên quan đến công việc ở EU

29/01/2019
Báo cáo này trình bày kết quả của một dự án lớn về các phương pháp giám sát và cảnh báo để xác định các rủi ro sức khỏe nghề nghiệp mới nổi và các bệnh mới liên quan đến công việc.

Dữ liệu mới về tiếp xúc với các chất nguy hiểm tại nơi làm việc

24/01/2019
Ấn phẩm này mô tả sự phát triển của các phương pháp mới để đánh giá số lượng công nhân tiếp xúc với các chất nguy hiểm ở EU và mức độ phơi nhiễm đó.

US NIOSH - Đánh giá phơi nhiễm chì khu vực không sản xuất tại nhà máy sản xuất pin

07/01/2019
Chương trình Đánh giá nguy cơ sức khỏe của Viện Quốc gia An toàn và Vệ sinh lao động Hoa Kỳ đã lấy mẫu môi trường tại các khu vực không sản xuất của một công ty sản xuất pin và xác định xem liệu nhân ...

Các giá trị cá nhân có thể giúp quản lý hành vi an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp của người lao động?

13/11/2018
Việc tìm ra những phương pháp đột phá và hiệu quả để cải thiện hành vi an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp của công nhân xây dựng là một thách thức trong quá trình triển khai các chương trình an ...

Phiếu thông tin: Vật liệu nano thiết kế tại nơi làm việc

08/11/2018
Tài liệu cung cấp cái nhìn tổng quát về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề về vật liệu nano thiết kế tại nơi làm việc. Các vật liệu này có chứa các hạt rất nhỏ và tiềm ẩn độc hại.

Thống kê về những công cụ phổ biến và sẵn có để đánh giá an toàn cho các vật liệu nano

06/11/2018
Luật pháp quy định các vấn đề về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với các loại vật liệu nano sử dụng trong các sản phẩm tiêu dùng và yêu cầu bắt buộc phải cập nhật liên tục tình hình sử dụng an ...

An toàn và sức khỏe tâm lý liên quan đến công việc: Một cách tiếp cận có hệ thống để đáp ứng nhiệm vụ của bạn

28/09/2018
An toàn và sức khỏe tâm lý liên quan đến công việc: Một cách tiếp cận có hệ thống để đáp ứng nhiệm vụ của bạn cung cấp hướng dẫn cho bất kỳ ai có trách nhiệm về an toàn và sức khỏe nơi làm việc để ...

Báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Phòng ngừa bệnh tật thông qua nơi làm việc lành mạnh hơn, an toàn hơn

28/09/2018
Đánh giá toàn cầu tổng quát này cung cấp những quan điểm về các tác động đến sức khỏe có thể phòng tránh được thông qua những nơi làm việc lành mạnh hơn và an toàn hơn.

Các tác động của phơi nhiễm nhiệt đến sức khỏe và thao tác của người lao động tại các nhà máy thép ở Thổ Nhĩ Kỳ

10/08/2018
Nghiên cứu này tiến hành điều tra, đánh giá tác động của tải nhiệt đến sức khỏe và hoạt động của người lao động tại Nhà máy Thép Kardemir ở Karabuk – Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các chỉ số căng thẳng nhiệt