Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển viên chức năm 2018 của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

07/12/2018
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông báo số 129/TB-VATVSLĐ ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động về tuyển dụng viên chức năm 2018.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 thông báo triệu tập các thí sinh, cụ thể như sau:

Thời gian thi: Ngày 27/12/2018 (Thứ 5)

- Buổi sáng:

+ Từ 8h đến 8h30: Khai mạc kỳ thi

+ Từ 9h00: Thi viết môn Kiến thức chung

- Buổi chiều:

+ Từ 14h00: Thi viết đối với chuyên môn an toàn, Sức khỏe nghề nghiệp và Hóa phân tích. Thi phỏng vấn với chuyên môn văn phòng (kế toán và quản lý khoa học)

Địa điểm thi:

Hội trường Tầng 6 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

(Số 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Thí sinh có thể kiểm tra các thông tin cá nhân liên quan như số báo danh, danh sách thí sinh dự thi tại địa điểm thi từ buổi chiều ngày 26/12/2018.

- Xem chi tiết Thông báo: Tại đây (pdf 2,937KB)

- Tài liệu để ôn thi: Tại đây (WinRar 300Kb) 

- Tài liệu Hóa phân tích: Tại đây (Word)

- Nội quy tuyển dụng: Tại đây (pdf 2,241KB)

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)