Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 và thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển viên chức vòng 2 của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

07/12/2020

Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 và thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển viên chức vòng 2 của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động.

- Quyết định phê duyệt kết quả vòng 1: Xem tại đây

- Thông báo triệu tập vòng 2: Xem tại đây

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)