Thông báo Mở lớp Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ Người huấn luyện ATVSLĐ

23/02/2022

Thực hiện Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức lớp “Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động”.

- Thời gian: từ 11/03/2022 – 27/03/2022

- Hình thức huấn luyện: Trực tuyến (Online) và trực tiếp (Offline)

Chứng chỉ cuối khóa: Học viên tham gia lớp huấn luyện này sau khi sát hạch đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện Người huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động.

Nội dung và chương trình khóa học: CV tuyển sinhChương trình lớp tập huấn ; Chương trình lớp tập huấn nâng cao

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

Địa chỉ: Số 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 096.515.9908 (đ/c. Phạm Minh Đức); 0913.929.030 (Đ/c Nguyễn Sỹ Tài)

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)