Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2022

28/12/2022

Ngày 28/12/2022, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã ra Quyết định số 217/QĐ-VATVSLĐ về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2022.

Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2: 10 thí sinh

Số thí sinh trúng tuyển: 10 thí sinh

Xem chi tiết Tại đây

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)