Thông báo về việc Tuyển dụng lao động hợp đồng

18/08/2023
Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động xây dựng Kế hoạch tuyển dụng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP vào làm việc tại Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động với mục đích Tuyển dụng được người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đạo đức để bố trí đảm nhiệm vị trí nhân viên phục vụ tại Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động.

Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Trình độ học vấn 12/12 (Có bằng tốt nghiệp THPT);

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp nghề hoặc chứng chỉ sơ cấp nghề chuyên ngành điện, nước, phòng cháy chữa cháy.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 23/08/2023 đến 16h30’ ngày 30/08/2023

Xem chi tiết: Kế hoạch tuyển dụng

                   Phiếu đăng ký dự tuyển lao động

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)