Tài liệu tham khảo

Làm việc từ xa và công việc di động dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông: Làm việc linh hoạt trong thời đại kỹ thuật số

Làm việc từ xa và công việc di động dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông (Telewwork and ICT-based mobile work - TICTM) là bất kỳ loại công ...

Tình huống tai nạn lao động

Tình huống 174: An toàn xây dựng- Khung thép đổ sập khi lắp ráp

Mô tả tình huống: Khi đang lắp một chi tiết vào một khung thép đứng tại công trường xây dựng bê tông cốt thép hoặc khung thép, kết cấu khung (rộng ...