Tài liệu tham khảo

Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Hướng dẫn dành cho các tổ chức về phòng ngừa và quản lý bệnh truyền nhiễm

Bài viết cung cấp thông tin tổng quan về phiên bản dự thảo của ISO 45006. Tiêu chuẩn mới về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sẽ cung cấp cho ...

Tình huống tai nạn lao động

Tình huống 174: An toàn xây dựng- Khung thép đổ sập khi lắp ráp

Mô tả tình huống: Khi đang lắp một chi tiết vào một khung thép đứng tại công trường xây dựng bê tông cốt thép hoặc khung thép, kết cấu khung (rộng ...