Tài liệu tham khảo

Tầm nhìn xa về những rủi ro mới và mới nổi về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp liên quan đến công nghệ kỹ thuật số vào năm 2025

Báo cáo này trình bày kết quả cuối cùng của một dự án tầm nhìn xa về sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số và dẫn đến những thay đổi về địa điểm, ...

Tình huống tai nạn lao động

Tình huống 174: An toàn xây dựng- Khung thép đổ sập khi lắp ráp

Mô tả tình huống: Khi đang lắp một chi tiết vào một khung thép đứng tại công trường xây dựng bê tông cốt thép hoặc khung thép, kết cấu khung (rộng ...