Tài liệu tham khảo

Thực hành khuyến nghị dành cho các chương trình An toàn và Sức khỏe: Nơi làm việc an toàn chính là doanh nghiệp lành mạnh

Cơ quan An toàn vệ sinh lao động Hoa Kỳ (OSHA) đã cập nhật Hướng dẫn dành cho các chương trình an toàn và sức khỏe, ấn phẩm đầu tiên được phát hành ...

Tình huống tai nạn lao động

Tình huống 174: An toàn xây dựng- Khung thép đổ sập khi lắp ráp

Mô tả tình huống: Khi đang lắp một chi tiết vào một khung thép đứng tại công trường xây dựng bê tông cốt thép hoặc khung thép, kết cấu khung (rộng ...