Tài liệu tham khảo

Các tiêu chí xây dựng tiêu chuẩn tiếp xúc nghề nghiệp với nhiệt

Tiếp xúc nghề nghiệp với nhiệt có thể dẫn đến thương tích, bệnh tật, giảm năng suất lao động và tử vong. Để hỗ trợ các nhà lập pháp xây dựng những ...

Tình huống tai nạn lao động

Tình huống 174: An toàn xây dựng- Khung thép đổ sập khi lắp ráp

Mô tả tình huống: Khi đang lắp một chi tiết vào một khung thép đứng tại công trường xây dựng bê tông cốt thép hoặc khung thép, kết cấu khung (rộng ...