Tài liệu tham khảo

E-guide to managing stress and psychosocial risks

Hướng dẫn điện tử về căng thẳng và rủi ro tâm lý xã hội cung cấp thông tin về căng thẳng liên quan đến công việc và rủi ro tâm lý xã hội để thúc đẩy ...

Tình huống tai nạn lao động

Tình huống 174: An toàn xây dựng- Khung thép đổ sập khi lắp ráp

Mô tả tình huống: Khi đang lắp một chi tiết vào một khung thép đứng tại công trường xây dựng bê tông cốt thép hoặc khung thép, kết cấu khung (rộng ...