Tài liệu tham khảo

Ngày thế giới vì an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc 2020 - Bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm

Ngày thế giới vì an toàn và sức khỏe (OSH) tại nơi làm việc năm 2020 (28/4) sẽ tập trung vào bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm.

Tình huống tai nạn lao động

Tình huống 174: An toàn xây dựng- Khung thép đổ sập khi lắp ráp

Mô tả tình huống: Khi đang lắp một chi tiết vào một khung thép đứng tại công trường xây dựng bê tông cốt thép hoặc khung thép, kết cấu khung (rộng ...