Tình huống 162: An toàn trên công trường xây dựng - Rơi xuống khi chuyển cốp pha do đứt dây

17/12/2018
Mô tả tình huống: Khi đang xoay trục của một cần trục nhấc với một tấm ván khuôn được dùng làm ván tường dọc của thang máy, sợi dây kim loại đứt làm tấm ván rơi xuống một người lao động đang lắp cốp pha trên một giàn giáo di động.


Biện pháp an toàn

* Kiểm tra kỹ lưỡng và thay thế dây kim loại trước khi làm việc.

- Khi nâng/vận chuyển vật nặng bằng dây kim loại, các dây kim loại phải được kiểm tra kỹ lưỡng về độ hư hại, tải trọng, phương thức thắt dây, tình trạng nút thắt và độ tương thích với môi trường thi công. Các dây kim loại phải được thay thế định kỳ để loại bỏ mọi khả năng bị đứt.

* Nghiêm cấm người lao động xuất hiện trong phạm vi vận hành của cần trục.

- Cần tính toán bán kính nguy hiểm quanh cần trục để tránh các nguy cơ do các dây kim loại đứt khi vận chuyển các vật nặng như cốp pha. Phải ngừng thi công khi tiến hành vận chuyển và chỉ tiếp tục sau khi đã vận chuyển xong.

(Nguồn tin: KOSHA)