Tình huống 163: An toàn xây dựng - Người lao động rơi xuống trong khi tháo dỡ giàn giáo

17/12/2018
Tại công trường thi công cao ốc, người công nhân tháo đinh ốc nối giàn giáo với khung tường cầu thang mà không gắn với cẩu tháp. Giàn giáo bị đẩy ra khỏi bề mặt của toà nhà. Người lao động rơi xuống cùng với giàn giáo từ độ cao 44 m và tử vong.


Biện pháp an toàn

*Tuân thủ các quy trình thi công

- Trong quá trình di chuyển/tháo dỡ giàn giáo, các đinh ốc nối khung chỉ được tháo ra sau khi móc di chuyển của giàn giáo được nối cố định vào một cần trục nâng như cẩu tháp.

- Việc tháo dỡ giàn giáo chỉ được tiến hành sau khi đổ bê tông một thời gian đủ để bê tông khô.

- Xác định phương thức và trình tự tháo dỡ giàn giáo theo khu vực và chi tiết giàn giáo. Sau khi quyết định, các giám sát viên sẽ theo dõi người lao động và hoạt động của cần trục nâng.

- Cần thiết lập một khu vực cấm đi lại bên dưới giàn giáo trong quá trình vận chuyển. Các thiết bị kiểm tra sẽ giám sát để ngăn công nhân đi vào khu vực này.

- Khi vận chuyển giàn giáo, công nhân không được phép đi vào khung (giàn giáo có thể tháo ra). Khi sử dụng tháp cẩu, cần dùng thêm một sợi dây thứ hai để tránh giàn giáo bị lắc.

(Nguồn tin: KOSHA)