Tình huống 165: An toàn xây dựng – Thanh cốt thép rơi xuống khi vận chuyển

19/12/2018
Mô tả tình huống: Dây buộc được gắn tạm vào móc treo của cẩu tháp để nâng thanh cốt thép lên. Dây buộc đứt ở độ cao 1,7 m. Các thanh cốt thép rơi trúng người lao động và gây tử vong.


Biện pháp an toàn

* Chuẩn bị kế hoạch thi công

Khi xử lý các vật liệu nặng, cần kiểm tra loại và hình dạng của vật liệu, môi trường và địa hình thi công. Cần xây dựng một kế hoạch thi công với quy trình cụ thể và các phương thức thi công thích hợp.

* Bổ nhiệm giám sát viên

Khi nâng các vật liệu nặng có tổng trọng lượng trên 100kg như các bó thép, cần bổ nhiệm một giám sát viên. Giám sát viên này sẽ theo dõi việc thực hiện bằng cách quyết định quy trình thi công.

(Nguồn tin: KOSHA)