Tình huống 166: An toàn xây dựng – Khung đổ sập khi xếp thanh cốt thép

19/12/2018
Mô tả tình huống: Tại công trường xây dựng, người công nhân hạ các bó thép xuống các khung để lắp ráp. Khung rầm và khung ván gỗ đổ sập, khiến nạn nhân rơi xuống từ độ cao 7,5 m và tử vong.


Biện pháp an toàn

Thực hiện các biện pháp an toàn cho các chi tiết khung như ván khuôn.

Khi lắp đặt cốp pha cần thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết. Các biện pháp này bao gồm dựng rầm đỡ để cốp pha không bị rơi xuống. (Khi trọng lượng của ván gỗ trên kết cấu được đặt vào các tấm ván bên của rầm (đối với các rầm ngang), cần sử dụng các công cụ như đinh nối cốp pha để đảm bảo an toàn cho khoảng trống giữa các tấm ván bên trước khi đặt các vật nặng lên trên.)

(Nguồn tin: KOSHA)