Tình huống 167: An toàn xây dựng - Bị kẹp giữa xe trộn bê tông và xe bơm

20/12/2018
Mô tả tình huống: Lái phụ của xe bơm đổ các tấm bê tông tại công trường xây dựng. Xe trộn bê tông trượt về phía sau do đường dốc. Lái xe bị kẹp giữa xe trộn và phễu dưới của vòi phun xe bơm và tử vong.


Biện pháp an toàn

* Phân công một người chỉ đường khi vận hành các máy móc gắn trên phương tiện vận chuyển

Khi làm việc với các máy móc gắn trên phương tiện vận chuyển như xe trộn bê tông, cần phân công một người chỉ đường và sử dụng phương thức ra hiệu được quy định trước để đảm bảo an toàn cho người lao động.

* Kiểm tra các máy móc gắn trên phương tiện vận chuyển trước khi vận hành, và áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn khi đỗ xe ở nơi đường dốc.

- Tiến hành kiểm tra toàn bộ phương tiện trước khi vận hành.

- Khi đỗ xe ở nơi đường dốc, cần áp dụng các biện pháp an toàn như chèn miếng đệm gỗ dưới các bánh xe để ngăn ngừa tai nạn có thể xảy ra do hỏng phanh.

(Nguồn tin: KOSHA)