Tình huống 169: An toàn xây dựng - Va đập với vòi bơm bị vỡ khi đổ bê tông

20/12/2018
Mô tả tình huống: Vòi bơm bê tông được nối với một ống đổ bê tông dưới nước khi bê tông được bơm vào một cọc móng tại công trường. Vòi bơm vỡ và đập vào người công nhân gây thương tích nghiêm trọng.


Biện pháp an toàn

Kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị xây dựng trong các trường hợp:

- Khi đổ bê tông bằng một xe bơm bê tông, phải kiểm tra vòi nối để xác định các hư hại và/hoặc thay đổi có thể có. Khi xảy ra sự cố, phải thay thế vòi bơm ngay lập tức.

- Trước khi đổ bê tông bằng xe bơm, phải rửa kỹ nòng vòi bơm trước khi sử dụng.

(Nguồn tin: KOSHA)