Tình huống 172: An toàn xây dựng – Va đập với xe bơm bê tông đang lùi lại

20/12/2018
Mô tả tình huống: Tại công trường cải tạo hệ thống thoát nước, xe bơm hoàn thành việc đổ bê tông nền hệ thống thoát nước. Xe bơm lùi lại trên đường tạm và đâm chết một công nhân.


Biện pháp an toàn

* Tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa va đập

Khi điều khiển các máy móc xây dựng như xe bơm bê tông lùi lại, phải hạn chế sự có mặt của công nhân ở khu vực có rủi ro va đập. Cần chỉ định một người dẫn đường.

* Chuẩn bị các chỉ dẫn chi tiết

Khi làm việc với các máy móc xây dựng, cần đưa ra các chỉ dẫn về loại phương tiện được sử dụng, lộ trình di chuyển, mục đích sử dụng và phương thức vận hành. Người lao động phải được thông báo trước khi công việc bắt đầu.

(Nguồn tin: KOSHA)