Tình huống 173: An toàn xây dựng- Rơi xuống khi di chuyển khung thép

20/12/2018
Mô tả tình huống: Người lao động cùng một đồng nghiệp di chuyển một khung thép lên trần. Anh ta buộc dây kim loại vào khung thép trên thùng xe và khung thép được chuyển lên. Người lao động vẫn đang bám tay trong khi khung đã được chuyển lên, sau đó rơi xuống từ độ cao gần 10 m và tử vong.


Biện pháp an toàn:

Khi nâng các vật nặng, cần có một người giám sát theo dõi quá trình thi công và quyết định tiến trình và phương thức thi công. Nếu khi sử dụng cần cầu mà vật liệu được di chuyển nằm ngoài tầm nhìn của giám sát viên thì cần thiết lập một hệ thống báo hiệu và bố trí một người ra hiệu.

(Nguồn tin: KOSHA)