Tình huống 89: Hoạt động điều khiển, vận hành máy

14/06/2016
Một công nhân đã chết do bị ép giữa gầu và tường.

Tai nạn xảy ra khi đổ bê tông vào cốp pha của tường chống. Một công nhân, ông (A), đang treo xô bê tông lên một máy đào.

Người điều khiển máy đào gầu nghịch đang quan sát và đưa tay trái ra để mở cửa tạm dừng điều khiển, cánh tay người điều khiển máy chạm vào cần điều khiển. Động tác này đã làm cánh tay gầu tiến lên phía trước, khiến ông (A) đang làm việc trong một không gian hẹp đã bị chèn giữa gầu và tường. Ông ấy đã chết. Máy đào có kế hoạch được dùng để nâng xô bê tông. Nhưng chức năng nâng không được trang bị cho một máy đào.


Nguyên nhân tai nạn

1. Máy đào được sử dụng vào mục đích không phù hợp.

2. Người điều khiển máy đào đã không sử dụng chức năng khóa các cần điều khiển khi mở cửa. Nên gầu đã tiến lên khi ông ấy vô ý chạm vào cần điều khiển.

3. Ông (A) đã làm việc trong phạm vi hoạt động của máy đào. Hơn nữa, công nhân A lại đứng trong một không gian quá hẹp rất khó để thoát ra.


Những hướng dẫn phòng ngừa tai nạn tương tự

1. Kế hoạch an toàn chi tiết phải được chuẩn bị trước khi làm việc. Ví dụ, nếu có các công việc có liên quan đến cẩu, phải bố trí cần cẩu tự hành để thực hiện các công tác nâng hạ (xô bê tông). Không sử dụng máy đào thay cho cần cẩu.

2. Thực hiện các khóa đào tạo về an toàn cho những người điều khiển phương tiện. Qua đó họ sẽ được hướng dẫn sử dụng chức năng khóa các cần chức năng khi rời khỏi phương tiện.

3. Hướng dẫn công nhân khi làm việc trong phạm vi hoạt động của máy đào tại các vị trí hẹp. Công nhân chỉ có thể làm tại các vị trí trên khi động cơ của máy đào đã tắt.


(Nguồn tin: Trích dẫn – Các tình huống tai nạn và hướng dẫn phòng ngừa tai nạn trong xây dựng)