Tin tức và sự kiện

Nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2015 của Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động

25/03/2015
(WEMOS) - Trong năm 2015, Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động đang và sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ KHCN theo đúng chức năng hoạt động của mình

Các đề tài/nhiệm vụ hoàn tất thủ tục bảo vệ nghiệm thu trong năm 2015

+ CTPH-2013/02/TLĐ-BKHCN – Vũ Thanh Lương “Hoàn thiện công nghệ chế tạo cụm cấp nước sạch quy mô nhỏ cho người lao động khu vực nông thôn và miền núi”.
+ Đề tài 214/05/VBH - Nguyễn Thị Hải Hà “Nghiên cứu hoàn thiện một phần phương pháp lượng hoá thiệt hại do ô nhiễm môi trường lao động”.  
+ Đề tài 214/11/VBH – Nguyễn Danh Quyết “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị hòa trộn hóa chất dạng lỏng theo tỷ lệ vào nước, dựa trên nguyên lý Ejector công suất nhỏ”.

 
Các đề tài/nhiệm vụ chuyển tiếp từ 2014 và kết thúc trong 2015  

+ CTPH-2014/TLĐ-BKHCN – Vũ Thanh Lương “Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định phân bố ô nhiễm dạng khí, bụi trong khí quyển phục vụ cho công tác quan trắc môi trường tại Việt Nam”.  
+ Đề tài 214/04/TLĐ – Nguyễn Thắng Lợi “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và áp dụng vòi phun sương sủi bọt trong chế biến đá xây dựng”.  
+ Đề tài 214/04/VBH – Phạm Công Thuyên “Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm khí radon trong hầm lò than ở tỉnh Quảng Ninh”.
+ Đề tài 214/12/VBH – Bùi Sỹ Hoàng “Xây dựng quy trình xác định hơi axít (HCl, HNO3, H2SO4) trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp sắc ký Ion”.  


Các đề tài/nhiệm vụ mở mới 2015 đã được phê duyệt (01 cấp Tổng liên đoàn; 04 cấp Viện bảo hộ)

+ Đề tài cấp TLĐ – Vũ Thanh Lương “Nghiên cứu chế tạo bộ phản ứng sinh học kiểu nhỏ giọt để xử lý H2S trong khí thải”.  
+ Đề tài cấp VBH – Nguyễn Thị Hải Hà “Xây dựng phương pháp xác định suất đầu tư cho hệ thống kiểm soát ô nhiễm bụi trong khí thải”.  
+ Đề tài cấp VBH – Nguyễn Việt Thắng “ Áp dụng quy trình xác định dung lượng hấp phụ dung môi hữu cơ của than hoạt tính trên giá thí nghiệm hấp phụ động lực”.  
+ Đề tài cấp VBH – Vũ Thị Thanh Phương “Xây dựng quy trình xác định Silic trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại”.  
+ Đề tài cấp VBH – Nguyễn Thị Mai “Nghiên cứu thiết kế chế tạo và thử nghiệm thiết bị định lượng dung dịch javen kiểu nhỏ giọt sử dụng trong hệ thống cấp nước sạch quy mô nhỏ”.  
+ Tham gia nhánh 2 “Đánh  giá điều kiện môi trường làm việc và ATVSTP cung cấp cho bữa ăn ca và một số chỉ tiêu liên quan” thuộc đề tài độc lập cấp nhà nước “Đánh giá gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và xây dựng bộ tiêu chí về dinh dưỡng và ATTP bữa ăn ca cho người lao động một số ngành nghề”


(Nguồn tin: WEMOS)

Chủ nhật, Ngày 24 tháng 10 năm 2021
09:29:26 AM