Tin tức và sự kiện

Tình hình thực hiện dự án đề tài của Trạm QT&PTMTLĐ quý III năm 2015

16/09/2015
Trong quý III năm 2015, Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động tiếp tục triển khai các đề tài và dự án cấp Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ Lao động, cấp Tổng liên đoàn Lao động, cấp Bộ Khoa học Công nghệ và cấp Nhà nước.

Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động bám sát kế hoạch hoạt động năm 2015. Sau đây là cập nhật tiến độ thực hiện các đề tài và dự án được giao:

Đề tài/dự án đã hoàn thành/chờ bảo vệ

- CTPH-2013/02/TLĐ-BKHCN – Vũ Thanh Lương “Hoàn thiện công nghệ chế tạo cụm cấp nước sạch quy mô nhỏ cho người lao động khu vực nông thôn và miền núi” 
    Đã bảo vệ cấp cơ sở. Đang sửa chữa, bổ sung theo kết luận của Hội đồng. 
- Đề tài 214/05/VBH - Nguyễn Thị Hải Hà “Nghiên cứu hoàn thiện một phần phương pháp lượng hoá thiệt hại do ô nhiễm môi trường lao động”
    Đã hoàn thành.

Đề tài/dự án chuyển tiếp

- CTPH-2014/TLĐ-BKHCN – Vũ Thanh Lương “Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định phân bố ô nhiễm dạng khí, bụi trong khí quyển phục vụ cho công tác quan trắc môi trường tại Việt Nam”
    Đang triển khai theo kế hoạch 2015.
- Đề tài 214/04/TLĐ – Nguyễn Thắng Lợi “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và áp dụng vòi phun sương sủi bọt trong chế biến đá xây dựng”
    Đang triển khai theo kế hoạch 2015.
- Đề tài 214/04/VBH – Phạm Công Thuyên “Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm khí radon trong hầm lò than ở tỉnh Quảng Ninh”
    Đã nộp báo cáo tổng kết đúng hạn, chờ lịch bảo vệ đề tài
- Đề tài 214/12/VBH – Bùi Sỹ Hoàng “Xây dựng quy trình xác định hơi axít (HCl, HNO3, H2SO4) trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp sắc ký Ion”
    Đang viết báo cáo tổng kết, dự kiến nghiệm thu trong tháng 7/2015.

Đề tài/dự án mở mới năm 2015

- Đề tài cấp TLĐ – Vũ Thanh Lương “Nghiên cứu chế tạo bộ phản ứng sinh học kiểu nhỏ giọt để xử lý H2S trong khí thải”
    Đang triển khai theo kế hoạch 2015.
- Đề tài cấp VBH – Nguyễn Thị Hải Hà “Xây dựng phương pháp xác định suất đầu tư cho hệ thống kiểm soát ô nhiễm bụi trong khí thải”
    Đang triển khai theo kế hoạch 2015. 
- Đề tài cấp VBH – Nguyễn Việt Thắng “Áp dụng quy trình xác định dung lượng hấp phụ dung môi hữu cơ của than hoạt tính trên giá thí nghiệm hấp phụ động lực”
    Đang triển khai theo kế hoạch 2015.
- Đề tài cấp VBH – Vũ Thị Thanh Phương “Xây dựng quy trình xác định Silic trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại”
    Đang triển khai theo kế hoạch 2015.
- Đề tài cấp VBH – Nguyễn Thị Mai “Nghiên cứu thiết kế chế tạo và thử nghiệm thiết bị định lượng dung dịch javen kiểu nhỏ giọt sử dụng trong hệ thống cấp nước sạch quy mô nhỏ”
    Đang triển khai theo kế hoạch 2015.

Đề tài/ dự án tham gia

- Đề tài độc lập cấp Nhà nước: "Đánh giá gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và xây dựng bộ tiêu chí về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm bữa ăn ca cho người lao động một số ngành nghề" 
    Chờ kế hoạch triển khai.
- CTPH-2014/01/TLĐ-BKHCN “Nghiên cứu điều tra, đánh giá và dự báo diễn biến điều kiện lao động trong một số ngành sản xuất công nghiệp giai đoạn đến năm 2020”.
    Đã gửi đề nghị làm việc với các CSSX (10 cơ sở) về kế hoạch, nội dung khảo sát, đo đạc qua email; Đã chọn được 01 cơ sở áp dụng; đang chờ phản hồi từ các CSSX khác.

(Nguồn tin: WEMOS)

Chủ nhật, Ngày 24 tháng 10 năm 2021
10:18:48 AM