Tin tức và sự kiện

Hoạt động của Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động trong quý III năm 2015

17/09/2015
Tập thể lãnh đạo, cán bộ của Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động (WEMOS) trong 9 tháng đầu năm đã và đang tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch hoạt động năm 2015.

Cập nhật tiến độ các nhiệm vụ môi trường của Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động

Nhiệm vụ nghiên cứu mở mới
- NVMT - Trần Ngọc Thanh “Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình xác định Sn trong không khí bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật GF- AAS, phục vụ nhiệm vụ quan trắc môi trường lao động"
    Đang triển khai theo kế hoạch 2015.
- NVMT – Đặng Thu Hà “Xây dựng quy trình xác định hàm lượng dầu mỡ khoáng trong nước bằng phương pháp phổ hồng ngoại "
    Đang triển khai theo kế hoạch 2015.
- NVMT - Thái Hà Vinh “Xây dựng quy trình xác định các hợp chất họ Mercaptan trong không khí phục vụ giám sát một số chất gây mùi khó chịu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định"
    Đang triển khai theo kế hoạch 2015.

Nhiệm vụ quan trắc và phát triển Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn VILAS 441, VimCert025
- Thực hiện các nhiệm vụ Quan trắc năm 2015: đã hoàn thành quan trắc hiện trường đợt 2 và giải ngân theo đúng tiến độ.
- Tiến hành sửa chữa, hiệu chuẩn thiết bị và mua sắm một số hóa chất, chất chuẩn phục vụ Vilas 441 và Vimcert 25.
- Tiến hành tăng cường một số trang thiết bị nhỏ phục vụ nhiệm vụ quan trắc.
- Duy trì ổn định phòng Thí nghiệm theo VILAS 441, VimCert025.

Tiến độ thực hiện các hợp đồng dịch vụ  và doanh thu
- 92 Hợp đồng kinh tế về Quan trắc chất lượng môi trường, đo kiểm môi trường do Phòng Giám sát và Phân tích môi trường và Phòng Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Môi trường thực hiện.
- 9 Hợp đồng kinh tế về thiết kế, chế tạo các thiết bị môi trường do Xí nghiệp môi trường thực hiện.

Các công tác khác
- Tiến hành thử việc 03 nhân viên tốt nghiệp khoa Hóa, ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội
- Hướng dẫn 02 sinh viên của Viện Công nghệ Sinh Học, ĐH Bách Khoa Hà Nội làm luận văn tốt nghiệp
- Hướng dẫn 03 sinh viên khoa Hóa học làm khóa luận tốt nghiệp
- Phòng Công nghệ Môi trường tiến hành thử việc với 01 Kỹ sư hóa công ĐH Bách khoa Hà Nội

Các vấn đề về tổ chức, hành chính, đào tạo cán bộ…
Học tập - Đào tạo:
    - 03 cán bộ làm Ngiên cứu sinh Tiến sĩ 
    - 03 cán bộ học cao học  
    - 01 cán bộ tham gia hội thảo 05 ngày tại Malaysia.
    Các cán bộ thường xuyên tham dự các buổi hội thảo về môi trường do Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

(Nguồn tin: WEMOS)

Chủ nhật, Ngày 28 tháng 11 năm 2021
06:29:39 PM