Dịch vụ

Một vài sản phẩm

Quạt ly tâm áp suất cao

Quạt hướng trục thông gió

Quạt hướng trục lưu lượng lớn

Tư vấn và Đánh giá tác động môi trường

29/12/2014
Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực-tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía ...

Quan trắc và Giám sát chất lượng môi trường

29/12/2014
Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm hợp lý nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Các mục tiêu cụ thể ...
Thứ 6, Ngày 12 tháng 8 năm 2022
00:59:32 AM

Một vài công trình tiêu biểu

Dự án: SUMIDENSO 3-  Hệ thống ống gió ĐHKK - KCN Đại An - Hải Dương

Hệ thống xử lý bụi và dung môi sơn tại Công ty Nhựa Vinh Hạnh

Hệ thống xử lý khói thải lò hơi đốt dầu DO - Công ty Sữa Vinamil Bắc Ninh

Hệ thống xử lý khói lò - Nhà máy luyện thép Hưng Thịnh - Đồng Văn, Hà Nam