Giới thiệu

Một số sản phẩm công nghệ

Giới thiệu chung

Trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường Lao động

Trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường Lao động là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học và phục vụ Quản lý nhà nước về Bảo vệ môi trường trực thuộc Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ Lao động có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng. Được tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ:

Thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau (Điều 2 quyết định số Quyết định số 1078/QĐ-TLĐ ngày 15 tháng 7 năm 2008):

1. Thực hiện các nhiệm vụ công về bảo vệ môi trường theo qui định của pháp luật;

2. Thực hiện quan trắc các chỉ tiêu môi trường theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phân tích và cung cấp các thông tin về chỉ tiêu chất lượng, hiện trạng môi trường (với độ tin cậy theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế) cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để phục vụ cho việc xây dựng chủ trương và ra quyết định trong việc giám sát, quản lý và bảo vệ môi trường;

3. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực môi trường lao động, công nghiệp;

4. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: chuyển giao công nghệ, tư vấn thẩm định, giám sát chất lượng, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế; tham gia đào tạo và phổ biến kiến thức trong lĩnh vực môi trường lao động, môi trường công nghiệp.

Bên cạnh đó căn cứ Biên bản thỏa thuận số 468/BKHCNMT-TLĐLĐVN ngày 28/01/2002 giữa Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường về việc xây dựng Trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường Lao động, Trạm Quan trắc và phân tích môi trường lao động có chức năng và nhiệm vụ như sau (Quyết định số 04/2002/QĐ – BKHCNMT ngày 28/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường - nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường):

1. Thực hiện quan trắc các chỉ tiêu môi trường theo yêu cầu của Tổng Cục Môi Trường- Bộ KH, CN&MT.

2. Phân tích và cung cấp các thông tin về chỉ tiêu chất lượng môi trường, hiện trạng môi trường (với độ tin cậy theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế) cho Tổng Cục Môi Trường - Bộ KH, CN&MT; phục vụ cho việc xây dựng chủ trương và ra quyết định trong công tác giám sát, quản lý và bảo vệ môi trường.

3. Tham gia nghiên cứu, đề xuất và triển khai ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ xử lý ô nhiễm và quản lý môi trường.

4. Đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ quan trắc và phân tích theo yêu cầu công tác quản lý và bảo vệ môi trường ở Trung ương và địa phương.

Chủ nhật, Ngày 28 tháng 11 năm 2021
06:46:45 PM

Một vài công trình tiêu biểu

Dự án: SUMIDENSO 3-  Hệ thống ống gió ĐHKK - KCN Đại An - Hải Dương

Hệ thống xử lý bụi và dung môi sơn tại Công ty Nhựa Vinh Hạnh

Hệ thống xử lý khói thải lò hơi đốt dầu DO - Công ty Sữa Vinamil Bắc Ninh

Hệ thống xử lý khói lò - Nhà máy luyện thép Hưng Thịnh - Đồng Văn, Hà Nam

Một vài thiết bị phòng thí nghiệm