Thiết lập một phần an toàn cho ADN của doanh nghiệp

30/11/2017
Một phân tích an toàn tổng thể không chỉ giới hạn tại các cơ sở sản xuất. Nó nên bao gồm cả việc rà soát tất cả các nhiệm vụ và quy trình, ưu tiên cho những khu vực có nguy cơ cao.

Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam

23/12/2016
Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn (VHAT) trong sản xuất là một xu hướng tất yếu, cấp thiết của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công tác An toàn ...

“Chiến lược lãnh đạo tích cực” – chìa khóa để xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp

13/07/2015
Các nhà lãnh đạo cấp cao có thể sử dụng “chiến lược lãnh đạo tích cực” để lồng ghép văn hóa an toàn vệ sinh lao động vào trong doanh nghiệp mình, Phó Chủ tịch Viện An toàn vệ sinh lao động (IOSH), ...

Tham gia xây dựng văn hóa phòng ngừa

25/06/2015
Ngăn chặn các nguy cơ trước khi chúng xảy ra vẫn luôn là một ưu tiên trong chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, vấn đề phòng ngừa rủi ro tại nơi làm việc đã dần không còn được chú trọng như trước.

Cục Phòng cháy Mỹ công bố báo cáo thay đổi văn hóa an toàn

12/05/2015
Báo cáo “ Sáng kiến thay đổi văn hóa an toàn quốc gia” cung cấp hiểu biết cơ bản về hỏa hoạn và văn hóa dịch vụ khẩn cấp, nhận diện các hành vi cá nhân và tập thể có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực ...