Tham gia xây dựng văn hóa phòng ngừa

25/06/2015
Ngăn chặn các nguy cơ trước khi chúng xảy ra vẫn luôn là một ưu tiên trong chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, vấn đề phòng ngừa rủi ro tại nơi làm việc đã dần không còn được chú trọng như trước.

Cục Phòng cháy Mỹ công bố báo cáo thay đổi văn hóa an toàn

12/05/2015
Báo cáo “ Sáng kiến thay đổi văn hóa an toàn quốc gia” cung cấp hiểu biết cơ bản về hỏa hoạn và văn hóa dịch vụ khẩn cấp, nhận diện các hành vi cá nhân và tập thể có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực ...

Xây dựng văn hóa an toàn

05/03/2015
Tại sao phải cần một nền tảng văn hóa an toàn vững chắc?

Văn hóa an toàn và lý do chấp nhận rủi ro tại một công ty sản xuất thép quy mô lớn: Điều tra quan điểm của người lao động

29/01/2015
Người lao động trong ngành công nghiệp sản xuất thép đối mặt với rất nhiều rủi ro về an toàn do tính chất đặc thù của công việc. Làm thế nào để các quy trình an toàn và các quy định được tuân thủ ...

Khái niệm cơ bản về xã hội hóa an toàn vệ sinh lao động

16/08/2013
Trong những năm qua, chủ trương xã hội hoá (XHH), được khởi xướng từ những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước, đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo và thúc đẩy.

Kiến tạo một nền văn hóa an toàn

07/08/2013
Thế nào là văn hóa an toàn? Không có định nghĩa duy nhất về “văn hóa an toàn”. Thuật ngữ này lần đầu tiên xuất hiện sau khi cuộc điều tra thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986 và theo đó văn hóa an ...

Nhận thức về văn hóa an toàn của người phụ trách trong một tổ chức xây dựng của Úc

20/05/2013
Sarah E. Biggs, Tamara D. Banks, Jeremy D. Davey, James E. Freeman Tài liệu (Có trong file đính kèm - Tiếng Anh) viết về những nhận thức về văn hóa an toàn của người phụ trách an toàn tại một trong ...
buca escort