Quy định mới về đối tượng được huấn luyện an toàn hóa chất

16/11/2017
Đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất gồm: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc ...

Sửa đổi biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện ATVSLĐ

14/11/2017
Ngày 20/10/2017, Bộ Tài Chính ra Thông tư số 110/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện ...

Quy định cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

02/11/2017
Ngày 30/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2017/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Thông tư 03/2017/TT-BVHTTDL quy định an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao

20/10/2017
Ngày 15/8/2017, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 03/2017/TT-BVHTTDL quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, ...

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

12/10/2017
Ngày 9 tháng 10 năm 2017, Chính phủ vừa ra Nghị định số 113/2017/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

Quy định chi tiết quyền hạn, chức năng của thanh tra lao động

09/10/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2017/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH).

Sửa đổi Quy chuẩn về nước thải y tế

05/10/2017
Bộ TN&MT và Bộ Y tế đang phối hợp sửa đổi QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế tại các cơ sở y tế nhằm nâng cao việc quản lý môi trường trong các cơ sở y tế hiện nay.

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

29/09/2017
Ngày 01/09/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, bao gồm:

Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

05/09/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư số 10/2017/TT-BCT ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

07/08/2017
Ban hành kèm theo Thông tư này 18 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương ...

Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

01/08/2017
Ngày 03/7/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ).

Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

27/07/2017
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ra Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8 tháng 6 năm 2017 Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với máy, thiết bị, vật tư ...

Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

20/07/2017
Ngày 13/7/2017, Bộ Công Thương vừa ra Thông tư số 09/2017/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải

04/07/2017
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải.

Quy định mới về chế độ công tác phí trong các cơ quan Công đoàn

27/06/2017
Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn số 849/HD-TLĐ sửa đổi, bổ sung Điều 6, Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19-12-2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu ...