Quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp

31/07/2020
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ...

Quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

29/05/2020
Ngày 27-5, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thông tư 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

24/04/2020
Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Quy định mới về quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

07/04/2020
Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT do Bộ TN&MT đã ban hành ngày 31/12/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa

17/03/2020
QCVN 37:2019/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số ...

Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

13/03/2020
Ngày 30/12/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao ...

Thay đổi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH-CN

13/03/2020
Ngày 20/01/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ ...

QH sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

16/12/2019
(Chinhphu.vn) – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua chiều 25/11 với 88,2% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 36:2019/BLĐTBXH Quy chuẩn giày ủng an toàn

04/12/2019
Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 16/09/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành QCVN 36:2019/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện bảo vệ cá ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ

02/12/2019
Ngày 21/11/2019, Bộ Công Thương ra Thông tư số 32/2019/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử ...

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi

20/11/2019
Sáng nay (20/11), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), với tỉ lệ 90,06% số ĐBQH tham dự tán thành.

Bảo quản hóa chất gây cháy nổ bị phạt đến 20 triệu đồng

09/09/2019
Ngày 30/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

27/08/2019
Ngày 13/05/2019, Chính Phủ ra Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

23/08/2019
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.