Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KHCN

17/06/2019
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Nghị định 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

15/02/2019
Ngày 1 tháng 2 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH Định mức về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

13/02/2019
Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Hàng loạt quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức

12/02/2019
(Chinhphu.vn) – Từ năm 2019, việc thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức sẽ có đổi mới cả về nội dung, hình thức và quy trình nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính ...

Quy định về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành KH&CN

24/01/2019
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BKHCN quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa ...

Quy trình khắc phục sự cố tràn dầu trên biển

16/01/2019
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

03/01/2019
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế (QCVN 34:2018/BLĐTBXH).

Quy định mới về thi tuyển công chức

03/12/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số ...

Quy định chi tiết về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

12/11/2018
Ngày 7 tháng 11 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021

09/11/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo ...

Hướng dẫn chuyển xếp lương cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc

05/11/2018
Từ ngày 15/12/2018, Thông tư 13/2018/TT-BNV do Bộ Nội vừa ban hành sẽ chính thức có hiệu lực. Thông tư này sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, ...

Người lao động phải đóng BHYT bằng 4,5% tiền lương tháng

29/10/2018
Ngày 17/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế với nhiều nội dung đáng chú ý.

Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động

29/10/2018
Ngày 24/10/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012. Trong đó có một số điểm nổi bật đáng chú ý:

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

24/10/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.