Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

18/08/2021
Ngày 30/06/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

05/04/2021
Ngày 12/11/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc ...

Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên

05/04/2021
Ngày 12/11/2020, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.

Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu

05/04/2021
Ngày 18/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động

05/04/2021
Ngày 12/11/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao ...

Quy định mới về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ

21/12/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, trong đó quy định về chăm sóc sức ...

Thông tư 36/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ

03/12/2020
Ngày 30/11/2020, Bộ Công Thương ra Thông tư 36/2020/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ.

Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

03/12/2020
Ngày 27/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Ban hành quy định mới liên quan đến tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

01/10/2020
Bộ Nội vụ vừa có công văn 5081/BNV-CCVC về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

29/09/2020
Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Trợ cấp 01 lần đối với người suy giảm khả năng lao động từ 5-30%

24/09/2020
Ngày 16/9/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề ...

Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

24/09/2020
Ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

14/09/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

28/08/2020
Ngày 13/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

32 nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

24/08/2020
Cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp là một trong 32 nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định mới nhất.