Sửa một số quy định về tiền lương

17/09/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về ...

Quản lý tài sản hình thành khi thực hiện nhiệm vụ KH&CN

07/09/2018
Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 63/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 70/2018/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng ...

Quy định về mức chi cho ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

06/09/2018
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 70/2018/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và tăng trưởng xanh (TTX) giai ...

Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

25/05/2018
Theo Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu ...

Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

22/05/2018
Ngày 15/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình

14/03/2018
Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 về quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Trình tự khiếu nại trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp

07/03/2018
Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ...

Nghị định 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

01/03/2018
Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Chính phủ đã ra Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT quy định về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với NLĐ làm việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

17/01/2018
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ra Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm việc có tính chất đặc ...

Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

03/01/2018
Ngày 28/12/2017, Bộ Công thương ban hành Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017.

Vi phạm về sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng phạt đến 90 triệu đồng

19/12/2017
Đối với hành vi đầu tư mới hoặc mở rộng cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng không phù hợp với quy hoạch sẽ bị phạt tiền từ 70-90 triệu đồng.

Quy định mới về đối tượng được huấn luyện an toàn hóa chất

16/11/2017
Đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất gồm: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc ...

Sửa đổi biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện ATVSLĐ

14/11/2017
Ngày 20/10/2017, Bộ Tài Chính ra Thông tư số 110/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện ...

Quy định cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

02/11/2017
Ngày 30/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2017/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Thông tư 03/2017/TT-BVHTTDL quy định an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao

20/10/2017
Ngày 15/8/2017, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 03/2017/TT-BVHTTDL quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, ...