Quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình

14/03/2018
Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 về quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Trình tự khiếu nại trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp

07/03/2018
Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ...

Nghị định 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

01/03/2018
Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Chính phủ đã ra Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT quy định về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với NLĐ làm việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

17/01/2018
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ra Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm việc có tính chất đặc ...

Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

03/01/2018
Ngày 28/12/2017, Bộ Công thương ban hành Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017.

Vi phạm về sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng phạt đến 90 triệu đồng

19/12/2017
Đối với hành vi đầu tư mới hoặc mở rộng cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng không phù hợp với quy hoạch sẽ bị phạt tiền từ 70-90 triệu đồng.

Quy định mới về đối tượng được huấn luyện an toàn hóa chất

16/11/2017
Đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất gồm: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc ...

Sửa đổi biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện ATVSLĐ

14/11/2017
Ngày 20/10/2017, Bộ Tài Chính ra Thông tư số 110/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện ...

Quy định cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

02/11/2017
Ngày 30/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2017/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Thông tư 03/2017/TT-BVHTTDL quy định an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao

20/10/2017
Ngày 15/8/2017, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 03/2017/TT-BVHTTDL quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, ...

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

12/10/2017
Ngày 9 tháng 10 năm 2017, Chính phủ vừa ra Nghị định số 113/2017/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

Quy định chi tiết quyền hạn, chức năng của thanh tra lao động

09/10/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2017/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH).

Sửa đổi Quy chuẩn về nước thải y tế

05/10/2017
Bộ TN&MT và Bộ Y tế đang phối hợp sửa đổi QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế tại các cơ sở y tế nhằm nâng cao việc quản lý môi trường trong các cơ sở y tế hiện nay.

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

29/09/2017
Ngày 01/09/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, bao gồm:

Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

05/09/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.