Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

03/01/2019
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế (QCVN 34:2018/BLĐTBXH).

Quy định mới về thi tuyển công chức

03/12/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số ...

Quy định chi tiết về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

12/11/2018
Ngày 7 tháng 11 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021

09/11/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo ...

Hướng dẫn chuyển xếp lương cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc

05/11/2018
Từ ngày 15/12/2018, Thông tư 13/2018/TT-BNV do Bộ Nội vừa ban hành sẽ chính thức có hiệu lực. Thông tư này sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, ...

Người lao động phải đóng BHYT bằng 4,5% tiền lương tháng

29/10/2018
Ngày 17/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế với nhiều nội dung đáng chú ý.

Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động

29/10/2018
Ngày 24/10/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012. Trong đó có một số điểm nổi bật đáng chú ý:

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

24/10/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.

Sửa một số quy định về tiền lương

17/09/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về ...

Quản lý tài sản hình thành khi thực hiện nhiệm vụ KH&CN

07/09/2018
Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 63/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 70/2018/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng ...

Quy định về mức chi cho ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

06/09/2018
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 70/2018/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và tăng trưởng xanh (TTX) giai ...

Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

25/05/2018
Theo Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu ...

Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

22/05/2018
Ngày 15/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình

14/03/2018
Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 về quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Trình tự khiếu nại trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp

07/03/2018
Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ...