Bảo quản hóa chất gây cháy nổ bị phạt đến 20 triệu đồng

09/09/2019
Ngày 30/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

27/08/2019
Ngày 13/05/2019, Chính Phủ ra Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

23/08/2019
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BYT về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc

21/08/2019
Ngày 10/06/2019, Bộ Y Tế ra Thông tư số 10/2019/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

Thông tư 04/2019/TT-BKHCN về việc quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học

21/08/2019
Ngày 26/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ra Thông tư số 04/2019/TT-BKHCN về việc quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KHCN

17/06/2019
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Nghị định 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

15/02/2019
Ngày 1 tháng 2 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH Định mức về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

13/02/2019
Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Hàng loạt quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức

12/02/2019
(Chinhphu.vn) – Từ năm 2019, việc thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức sẽ có đổi mới cả về nội dung, hình thức và quy trình nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính ...

Quy định về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành KH&CN

24/01/2019
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BKHCN quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa ...

Quy trình khắc phục sự cố tràn dầu trên biển

16/01/2019
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

03/01/2019
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế (QCVN 34:2018/BLĐTBXH).

Quy định mới về thi tuyển công chức

03/12/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số ...