Quy định mới về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ

21/12/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, trong đó quy định về chăm sóc sức ...

Thông tư 36/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ

03/12/2020
Ngày 30/11/2020, Bộ Công Thương ra Thông tư 36/2020/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ.

Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

03/12/2020
Ngày 27/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Ban hành quy định mới liên quan đến tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

01/10/2020
Bộ Nội vụ vừa có công văn 5081/BNV-CCVC về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

29/09/2020
Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Trợ cấp 01 lần đối với người suy giảm khả năng lao động từ 5-30%

24/09/2020
Ngày 16/9/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề ...

Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

24/09/2020
Ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

14/09/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

28/08/2020
Ngày 13/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

32 nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

24/08/2020
Cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp là một trong 32 nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định mới nhất.

Quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp

31/07/2020
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ...

Quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

29/05/2020
Ngày 27-5, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thông tư 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

24/04/2020
Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Quy định mới về quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

07/04/2020
Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT do Bộ TN&MT đã ban hành ngày 31/12/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa

17/03/2020
QCVN 37:2019/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số ...