Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 10/2019/TT-BNV Thông tư 10/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư 02/08/2019 Còn hiệu lực
2 03/2019/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 quy định về quản lý ATLĐ trong thi công xây dựng công trình 30/07/2019 Còn hiệu lực
3 04/2019/TT-BKHCN Thông tư 04/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học 26/06/2019 Còn hiệu lực
4 51/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ 13/06/2019 Còn hiệu lực
5 QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BYT - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 10/06/2019 Còn hiệu lực
6 40/2019/NĐ-CP Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 13/05/2019 Còn hiệu lực
7 QCVN 02:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2019/BYT Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc 21/03/2019 Còn hiệu lực
8 13/2019/NĐ-CP Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học công nghệ 01/02/2019 Còn hiệu lực
9 42/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 28/12/2018 Còn hiệu lực
10 33/2018/TT-BTNMT Thông tư 33/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển 26/12/2018 Còn hiệu lực
12345678910
Page 1 of 46