Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 145/2020/NĐ-CP Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 14/12/2020 Còn hiệu lực
2 36/2020/TT-BCT Thông tư 36/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ 30/11/2020 Còn hiệu lực
3 QCVN 06:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ 30/11/2020 Còn hiệu lực
4 138/2020/NĐ-CP Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 27/11/2020 Còn hiệu lực
5 5081/BNV-CCVC Công văn 5081/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 26/09/2020 Còn hiệu lực
6 115/2020/NĐ-CP Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 25/09/2020 Còn hiệu lực
7 112/2020/NĐ-CP Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 18/09/2020 Còn hiệu lực
8 1107/QĐ-LĐTBXH Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm TNLĐ, BNN lĩnh vực AT,VSLĐ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 16/09/2020 Còn hiệu lực
9 106/2020/NĐ-CP Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 10/09/2020 Còn hiệu lực
10 06/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 20/08/2020 Còn hiệu lực
12345678910
Page 1 of 49