Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 20/2023/TT-BCT Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển 08/11/2023 Còn hiệu lực
2 24/2023/QĐ-TTg Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 22/09/2023 Còn hiệu lực
3 02/2023/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 09/02/2023 Còn hiệu lực
4 18/2022/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế 31/12/2022 Còn hiệu lực
5 24/2022/TT-BLĐTBXH Quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 30/11/2022 Còn hiệu lực
6 25/2022/TT-BLĐTBXH Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động 30/11/2022 Còn hiệu lực
7 838/QĐ-BYT Ban hành Hướng dẫn An toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 05/04/2022 Còn hiệu lực
8 2234/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức 30/12/2021 Còn hiệu lực
9 27/2021/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chi tiết về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá AT, VSLĐ, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá AT,VSLĐ; hướng dẫn cách tính tần suất TNLĐ và một số biện pháp thi hành 28/12/2021 Còn hiệu lực
10 29/2021/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động 28/12/2021 Còn hiệu lực
12345678910
Page 1 of 51