Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 02/2018/TT-BXD Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng 06/02/2018 Còn hiệu lực
2 31/2017/TT-BNNPTNT Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai 29/12/2017 Còn hiệu lực
3 32/2017/TT-BCT Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 28/12/2017 Còn hiệu lực
4 152/2017/NĐ-CP Nghị định 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 27/12/2017 Còn hiệu lực
5 139/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở 27/11/2017 Còn hiệu lực
6 1618/QĐ-TTg Quyết định 1618/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường 24/10/2017 Còn hiệu lực
7 110/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động KĐKT ATLĐ; huấn luyện ATVSLĐ ban hành kèm theo Thông tư 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động KĐKT ATLĐ; huấn luyện ATVSLĐ 20/10/2017 Còn hiệu lực
8 113/2017/NĐ-CP Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 09/10/2017 Còn hiệu lực; Thay thế cho: 108/2008/NĐ-CP và 26/2011/NĐ-CP
9 110/2017/NĐ-CP Nghị định 110/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động Thương binh và Xã hội 04/10/2017 Còn hiệu lực
10 101/2017/NĐ-CP Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 01/09/2017 Còn hiệu lực
12345678910
Page 1 of 43