Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 10/2021/TT-BTNMT Thông tư 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường 30/06/2021 Còn hiệu lực
2 1321/QĐ-UBND Quyết định 1321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội 18/03/2021 Còn hiệu lực
3 145/2020/NĐ-CP Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 14/12/2020 Còn hiệu lực
4 36/2020/TT-BCT Thông tư 36/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ 30/11/2020 Còn hiệu lực
5 QCVN 06:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ 30/11/2020 Còn hiệu lực
6 138/2020/NĐ-CP Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 27/11/2020 Còn hiệu lực
7 135/2020/NĐ-CP Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu 18/11/2020 Còn hiệu lực
8 09/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên 12/11/2020 Còn hiệu lực
9 10/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của HĐLĐ, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con 12/11/2020 Còn hiệu lực
10 11/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 12/11/2020 Còn hiệu lực
12345678910
Page 1 of 49