Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 54/2016/TT-BLĐTBXH Ban hành 30 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 26/09/2019 Còn Hiệu lực
2 1288/QĐ-LĐTBXH Về việc ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 11/09/2019 Còn hiệu lực
3 2973/BTTTT-CATTT Công văn 2973/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức Nhà nước 04/09/2019 Còn hiệu lực
4 71/2019/NĐ-CP Nghị định 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp 30/08/2019 Còn hiệu lực
5 10/2019/TT-BNV Thông tư 10/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư 02/08/2019 Còn hiệu lực
6 03/2019/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 quy định về quản lý ATLĐ trong thi công xây dựng công trình 30/07/2019 Còn hiệu lực
7 04/2019/TT-BKHCN Thông tư 04/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học 26/06/2019 Còn hiệu lực
8 51/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ 13/06/2019 Còn hiệu lực
9 QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BYT - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 10/06/2019 Còn hiệu lực
10 40/2019/NĐ-CP Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 13/05/2019 Còn hiệu lực
12345678910
Page 1 of 46