Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 51/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ 13/06/2019 Còn hiệu lực
2 QCVN 02:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2019/BYT Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc 21/03/2019 Còn hiệu lực
3 13/2019/NĐ-CP Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học công nghệ 01/02/2019 Còn hiệu lực
4 42/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 28/12/2018 Còn hiệu lực
5 33/2018/TT-BTNMT Thông tư 33/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển 26/12/2018 Còn hiệu lực
6 31/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 26/12/2018 Còn hiệu lực
7 QCVN 34:2018/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 34:2018/BLĐTBXH An toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế 25/12/2018 Còn hiệu lực
8 17/2018/TT-BKHCN Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 10/12/2018 Còn hiệu lực
9 161/2018/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 29/11/2018 Còn hiệu lực
10 149/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 07/11/2018 Còn hiệu lực
12345678910
Page 1 of 45