Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, số 52/2019/QH14 25/11/2019 Còn hiệu lực
2 QCVN 01:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ 21/11/2019 Còn hiệu lực
3 45/2019/QH14 Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 45/2019/QH14 20/11/2019 Còn hiệu lực
4 54/2016/TT-BLĐTBXH Ban hành 30 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 26/09/2019 Còn Hiệu lực
5 QCVN 36:2019/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn 16/09/2019 Còn hiệu lực
6 1288/QĐ-LĐTBXH Về việc ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 11/09/2019 Còn hiệu lực
7 2973/BTTTT-CATTT Công văn 2973/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức Nhà nước 04/09/2019 Còn hiệu lực
8 71/2019/NĐ-CP Nghị định 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp 30/08/2019 Còn hiệu lực
9 10/2019/TT-BNV Thông tư 10/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư 02/08/2019 Còn hiệu lực
10 03/2019/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 quy định về quản lý ATLĐ trong thi công xây dựng công trình 30/07/2019 Còn hiệu lực
12345678910
Page 1 of 47