Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 110/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động KĐKT ATLĐ; huấn luyện ATVSLĐ ban hành kèm theo Thông tư 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động KĐKT ATLĐ; huấn luyện ATVSLĐ 20/10/2017 Còn hiệu lực
2 113/2017/NĐ-CP Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 09/10/2017 Còn hiệu lực; Thay thế cho: 108/2008/NĐ-CP và 26/2011/NĐ-CP
3 110/2017/NĐ-CP Nghị định 110/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động Thương binh và Xã hội 04/10/2017 Còn hiệu lực
4 101/2017/NĐ-CP Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 01/09/2017 Còn hiệu lực
5 24/2017/TT-BTNMT Thông tư 24/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường 01/09/2017 Còn hiệu lực
6 90/2017/TT-BTC Thông tư 90/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập 30/08/2017 Còn hiệu lực
7 10/2017/TT-BCT Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 26/07/2017 Còn hiệu lực
8 09/2017/TT-BCT Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 13/07/2017 Còn hiệu lực
9 19/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 03/07/2017 Còn hiệu lực
10 16/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 08/06/2017 Còn hiệu lực
12345678910
Page 1 of 43