Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, số 52/2019/QH14 25/11/2019 Còn hiệu lực
2 45/2019/QH14 Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 45/2019/QH14 20/11/2019 Còn hiệu lực
3 84/2015/QH13 Luật An toàn, vệ sinh lao động của Quốc hội, số 84/2015/QH13 25/06/2015 Còn Hiệu lực
4 83/2015/QH13 Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13 25/06/2015 Còn hiệu lực
5 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội của Quốc hội, số 58/2014/QH13 20/11/2014 Hết hiệu lực một phần; Vb thay thế: 84/2015/QH13 và 35/2018/QH14
6 55/2014/QH13 Luật Bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 55/2014/QH13 23/06/2014 Hết hiệu lực một phần
7 40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy của Quốc hội 22/11/2013 Còn hiệu lực
8 29/2013/QH13 Luật Khoa học và công nghệ 18/06/2013 Hết hiệu lực một phần; Vb thay thế: 28/2018/QH14
9 24/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực của Quốc hội, số 24/2012/QH13 20/11/2012 Hết hiệu lực một phần; Vb thay thế: 28/2018/QH14
10 12/2012/QH13 Luật Công đoàn của Quốc hội, số 12/2012/QH13 20/06/2012 Có hiệu lực từ 1/1/2013
12
Page 1 of 2