Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 01/CT-BXD Bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình 02/11/2015 Còn Hiệu lực
2 04/CT-TTg Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng 05/03/2014 Còn hiệu lực
3 03/CT-BXD Chỉ thị 03/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công xây dựng công trình 11/11/2013 Còn hiệu lực
4 29-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí Thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 18/09/2013 Còn hiệu lực
5 03/CT-TTG Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại 05/03/2013 Còn Hiệu lực
6 02/CT-BXD Chỉ thị 02/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong ngành xây dựng 21/03/2011 Còn hiệu lực
7 09/CT-BCT Chỉ thị 09/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong ngành công thương 08/09/2008 Còn Hiệu lực
8 18/2008/CT-TTg Chỉ thị 18/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác 06/06/2008 Hết hiệu lực
9 02/2008/CT-BXD Chỉ thị 02/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành Xây dựng 27/03/2008 Hết hiệu lực
10 10/2008/CT-TTg Chỉ thị 10/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động 14/03/2008 Còn Hiệu lực
12
Page 1 of 2