Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 125/2021/NĐ-CP Nghị định 125/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới 28/12/2021 Còn hiệu lực
2 89/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 18/10/2021 Còn hiệu lực
3 145/2020/NĐ-CP Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 14/12/2020 Còn hiệu lực
4 138/2020/NĐ-CP Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 27/11/2020 Còn hiệu lực
5 135/2020/NĐ-CP Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu 18/11/2020 Còn hiệu lực
6 115/2020/NĐ-CP Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 25/09/2020 Còn hiệu lực
7 112/2020/NĐ-CP Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 18/09/2020 Còn hiệu lực
8 106/2020/NĐ-CP Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 10/09/2020 Còn hiệu lực
9 90/2020/NĐ-CP Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 13/08/2020 Còn hiệu lực
10 88/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 28/07/2020 Còn hiệu lực
12345678910
Page 1 of 10