Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 5081/BNV-CCVC Công văn 5081/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 26/09/2020 Còn hiệu lực
2 2973/BTTTT-CATTT Công văn 2973/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức Nhà nước 04/09/2019 Còn hiệu lực
3 8025/BYT-MT Công văn 8025/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp 22/11/2012 Còn hiệu lực
4 2836/LĐTBXH-ATLĐ Công văn 2836/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổng kết đánh giá thi hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 15/08/2012 Còn Hiệu lực
5 2775/LĐTBXH-LĐTL Công văn 2775/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ, chính sách đặc thù đối với công nhân hầm lò 10/08/2012 Còn Hiệu lực
6 5193/VPCP-KTN Công văn 5193/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 29/07/2011 Còn hiệu lực
7 1865/LĐTBXH-ATLĐ Công văn 1865/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm 10/06/2011 Còn hiệu lực
Page 1 of 1