Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 16/05/2016 Còn hiệu lực
2 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 11/01/2016 Còn Hiệu lực
3 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế 31/12/2015 Còn Hiệu lực
4 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 10/12/2015 Còn Hiệu lực
5 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước 01/09/2015 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 63/2018/TT-BTC
6 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước 22/04/2015 Còn hiệu lực
7 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo 10/03/2015 Còn Hiệu lực
8 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế 22/12/2014 Còn Hiệu lực
9 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH Thông tư liên tịch 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/09/2013 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp 12/06/2014 Còn hiệu lực
10 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế 09/06/2014 Hết hiệu lực một phần; Vb thay thế: 13/2018/TT-BKHCN
1234
Page 1 of 4