Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 16/2021/TT-BXD Thông tư 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng 20/12/2021 Còn hiệu lực
2 QCVN 06:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ 30/11/2020 Còn hiệu lực
3 QCVN 01:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ 21/11/2019 Còn hiệu lực
4 QCVN 36:2019/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn 16/09/2019 Còn hiệu lực
5 QCVN 102:2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 102:2018/BGTVT An toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển 07/08/2019 Còn hiệu lực
6 QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BYT - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 10/06/2019 Còn hiệu lực
7 QCVN 02:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2019/BYT Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc 21/03/2019 Còn hiệu lực
8 QCVN 34:2018/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 34:2018/BLĐTBXH An toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế 25/12/2018 Còn hiệu lực
9 QCVN 97:2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển 04/04/2017 Còn hiệu lực
10 QCVN 21/2016/BYT QCVN 21/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc. (Thông tư ban hành 21/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016) 30/06/2016 Còn hiệu lực
123456
Page 1 of 6