Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 24/2023/QĐ-TTg Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 22/09/2023 Còn hiệu lực
2 18/2022/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế 31/12/2022 Còn hiệu lực
3 838/QĐ-BYT Ban hành Hướng dẫn An toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 05/04/2022 Còn hiệu lực
4 2234/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức 30/12/2021 Còn hiệu lực
5 29/2021/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động 28/12/2021 Còn hiệu lực
6 125/2021/NĐ-CP Nghị định 125/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới 28/12/2021 Còn hiệu lực
7 89/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 18/10/2021 Còn hiệu lực
8 10/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 25/08/2021 Còn hiệu lực
9 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM Hướng dẫn 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 14/07/2021 Còn hiệu lực
10 1321/QĐ-UBND Quyết định 1321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội 18/03/2021 Còn hiệu lực
12345678910
Page 1 of 22