Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 11/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 12/11/2020 Còn hiệu lực
2 15/2016/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 28/06/2016 Hết hiệu lực; VB thay thế: 11/2020/TT-BLĐTBXH
3 13/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 16/06/2016 Còn hiệu lực
4 36/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm 28/12/2012 Hết hiệu lực; VB thay thế: 11/2020/TT-BLĐTBXH
5 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 18/09/2003 Hết hiệu lực; VB thay thế: 11/2020/TT-BLĐTBXH
6 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH Quyết định về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 26/12/2000 Hết hiệu lực; VB thay thế: 11/2020/TT-BLĐTBXH
7 190/1999/QĐ-BLĐTBXH Ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 03/03/1999 Hết hiệu lực; VB thay thế: 11/2020/TT-BLĐTBXH
8 11/LĐTBXH-TT Thông tư 11/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người làm nghề hoặc công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 07/04/1997 Hết hiệu lực
9 1629/LĐTBXH-QĐ Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 26/12/1996 Hết hiệu lực; VB thay thế: 11/2020/TT-BLĐTBXH
10 915/LĐTBXH-QĐ Quyết định 915/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặt biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30/07/1996 Hết hiệu lực; VB thay thế: 11/2020/TT-BLĐTBXH
12
Page 1 of 2